Co to jest ASME PCC-1 i dlaczego jest tak ważne?

11 kwietnia 2022 Narzędzia

Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników (ASME) jest organizacją non-profit, składającą się z inżynierów, naukowców i kadry kierowniczej przedsiębiorstw, pracujących nad doskonaleniem swojej branży.

W tym celu ASME opracowało zalecane standardy przemysłowe oparte na badaniach i testach. W tym wpisie na blogu przyjrzymy się jednej z tych norm - ASME PCC-1.

ASME PCC-1 to wytyczne dotyczące montażu śrubowych połączeń kołnierzowych na granicy ciśnienia. Zasadniczo każdy pracownik przemysłu rafineryjnego, chemicznego i rurociągów, który ma do czynienia z montażem połączeń śrubowych, powinien znać ten dokument.

Chociaż PCC-1 to wytyczne, jest on uważany za standard dla połączeń śrubowych. Wiele dużych firm petrochemicznych stosuje tę normę lub przynajmniej jest bliskich jej pełnego wdrożenia.

Istnieje jednak jeden kluczowy element tej normy, który często jest pomijany: "Szkolenie i kwalifikacja personelu montującego połączenia śrubowe".

Kompletny dokument PCC-1 to ponad 100 stron procesów i procedur obejmujących:

  • Badanie kołnierzy i powierzchni
  • Wyrównanie kołnierzy
  • Montaż uszczelek
  • Montaż śrub
  • Wyznaczanie momentu obrotowego i obciążenia
  • Prowadzenie dokumentacji
  • Właściwy dobór narzędzi
  • Kalibracja sprzętu

Są to wszystko ważne tematy, ale bez właściwego szkolenia są one bez znaczenia. Część PCC-1 dotycząca szkolenia i kwalifikacji szczegółowo określa wymagania, jakie według ASME powinien spełniać wykwalifikowany technik połączeń śrubowych.

Dokument szkoleniowy jest bardzo szczegółowy i obejmuje każdy aspekt bezpiecznego i prawidłowego skręcania kołnierzy. Obejmuje on testowanie i kwalifikacje, a także określanie różnych poziomów wiedzy specjalistycznej.

Firmy i wykonawcy muszą przyjąć formalny program szkoleń i kwalifikacji dla swojego personelu, który pracuje przy wysokociśnieniowych połączeniach śrubowych.

Ma to krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa tych pracowników, zakładu i otaczających go obszarów. Nieszczelne kołnierze są jedną z głównych przyczyn eksplozji i katastrof ekologicznych. A gdy pojawia się problem ze śrubowym połączeniem kołnierzowym, pierwsze pytanie, jakie zadaje każdy, brzmi zawsze: "Czy technik został odpowiednio przeszkolony?".

Odpowiednie szkolenie jest ważne podczas pracy z połączeniami śrubowymi. Podobnie jak odpowiednia certyfikacja. Współpracując z Maxpro, możesz mieć pewność, że używasz narzędzi, które zostały skalibrowane w laboratorium posiadającym akredytację A2LA.

Specjalizujemy się w kalibracji kluczy dynamometrycznych i współpracujemy z firmami działającymi w wielu ważnych branżach, w tym petrochemicznej, rafineryjnej i górniczej.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak nasze laboratorium może pomóc Twoim pracownikom w wykonywaniu ich pracy.

11 kwietnia 2022 Narzędzia