Przemysłowe bezpieczeństwo połączeń śrubowych - wszystko zależy od procesu i procedury

20 czerwca 2022 Narzędzia

Bezpieczeństwo przemysłowe to dziś branża sama w sobie. Unikanie wypadków i ograniczanie strat czasu pracy ma ogromne znaczenie dla każdego, kto pracuje w przemyśle. Przemysłowe połączenia śrubowe należą do grupy wysokiego ryzyka i stanowią główny punkt zainteresowania kierowników ds. bezpieczeństwa, a poniżej przedstawiono krótki proces, który należy rozważyć, gdy połączenie śrubowe jest częścią pracy:

1. Odprawa przed rozpoczęciem pracy:

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy ustalić, co następuje:

 • Kto będzie wykonywał pracę, czy jest odpowiednio przeszkolony?
 • Jakie narzędzia będą używane?
 • Czy dokumentacja narzędzi, np. certyfikaty kalibracji, jest aktualna.
 • Jakie są cele i oczekiwania związane z daną pracą?
 • Jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane?

2. Spacer po miejscu pracy:

Udaj się do miejsca, w którym odbywa się praca, i obejrzyj miejsce pracy.

 • Czy są jakieś zewnętrzne czynniki rozpraszające?
 • Kwestie środowiskowe, takie jak temperatura i wilgotność.
 • Upewnienie się, że wszystkie narzędzia mogą być użyte ze względu na ograniczenia przestrzeni roboczej.
 • Czy odpowiedni sprzęt/śruby są gotowe do użycia?

3. Przygotuj zadanie:

Zgodnie z procedurą wykonaj zadanie.

 • Należy zauważyć, że jeśli pojawi się coś / sytuacja, która wykracza poza zakres pracy, zadanie jest wstrzymywane i omawiane z nadzorem przed podjęciem dalszych działań.
 • Czy narzędzia do przykręcania śrub działają prawidłowo?
 • Czy proces skręcania/ dokręcania jest udokumentowany i sprawdzony?

4. Zakończ zadanie:

 • Sprawdź, czy wszystkie prace zostały zakończone i udokumentowane.
 • Czy obszar roboczy jest bezpieczny, a wszystkie narzędzia i sprzęt zostały usunięte z miejsca pracy?
 • Właściwe przechowywanie i zwrot narzędzi niezbędnych do wykonania zadania do właściwego miejsca.

Maxpro ma ponad 25 lat doświadczenia w procesach i procedurach bezpieczeństwa połączeń śrubowych w przemyśle. Współpracowaliśmy z klientami z branży energetycznej, petrochemicznej, budowlanej i energetyki wiatrowej przy tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy.

20 czerwca 2022 Narzędzia