Praktyczne wyjaśnienie, czym jest niutonometr

15 grudnia 2021 Blog


Zrozumienie czym jest niutonometr może być problemem, na przykład gdy przeglądamy dokumentację techniczną dotyczącą silnika samochodowego lub śrubokrętu. Większość ludzi nie wie, co to jest niutonometr, z wyjątkiem osób, które ukończyły studia techniczne lub pasjonują się fizyką.

Choć najczęstszą odpowiedzią jest, że niutonometr to jednostka momentu obrotowego według SI (Międzynarodowy Układ Jednostek Miar), to nie jest ona wyczerpująca. Aby zrozumieć znaczenie tego pojęcia, musimy najpierw zapoznać się z definicją.


Niutonometr i moment obrotowy

Moment obrotowy to siła, która związana jest z ruchem obrotowym. Jest to suma (wielokrotność) przyłożonej siły, wyrażonej w jednostkach niutonów, oraz długości ramienia, na które działa siła. W przypadku samochodu z ramieniem połączony jest wał korbowy. Części konstrukcyjne pojazdu stawiają opór sile niezbędnej do wprawienia go w ruch. Wał korbowy jest wprawiany w ruch przez siłę przekazywaną przez tłoki. On również pokonuje opór. Siła ta jest również znana jako moment obrotowy i jest wyrażana w niutonometrach. Właściwa nazwa tej jednostki to niutonometr, która jest uproszczoną wersją. Jej fachowa nazwa w mechanice to newton razy metry.


Powyższy przykład pokazuje nam jak rozumieć moment obrotowy i sprowadzić to pojęcie do newtonometru. Jest to jednostka, która wyraża siłę obrotową. Jest to wynik mnożenia siły działającej na ramię i jego długości.

Newtonometr w akcji
Wartość momentu obrotowego jest bardzo istotna przy zakupie samochodu. Przekłada się ona bezpośrednio na moc silnika. W przypadku samochodów najczęściej wyrażana jest w koniach mechanicznych [KM]. Określa on jak szybko możemy jechać w danym czasie. Zatem samochody z największym momentem obrotowym (a więc największą siłą działającą na wał) będą przyspieszać szybciej.

niuton

Wpływa on również na prędkość początkową samochodu, gdy jest on obciążony bagażem lub ładunkiem. Upraszczając tę zależność, możemy powiedzieć, że im większy moment obrotowy (wyrażony w niutonometrach), tym większa moc silnika (wyrażona w koniach mechanicznych).

 

Ciekawym zagadnieniem jest zastosowanie jednostki niutonometru we wkrętarkach. Klienci często zwracają baczną uwagę na ten parametr i na jego podstawie kierują się przy zakupie. Im więcej niutonometrów momentu obrotowego, tym więcej klienci płacą. Nieświadomi klienci mogą nie zdawać sobie sprawy, że są oszukiwani przez producenta. Aby zawyżyć wartość niutonometrów śrubokręta, producenci przy zakupie śrubokręta podają tylko wartość twardego momentu obrotowego. Jednak w praktyce, miękki moment obrotowy jest niższy niż twardy moment obrotowy w 95% przypadków użycia wkrętaka.


Podsumowując

Przy zakupie urządzenia mechanicznego należy brać pod uwagę niutonometr. Nie należy go jednak traktować jako jedynego wyznacznika jakości sprzętu. Widać to na powyższym przykładzie wkrętarki. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na napięcie zasilania, prędkość obrotową i inne parametry, ponieważ są one kluczowymi wyznacznikami jakości pracy.

 

15 grudnia 2021 Blog